Новини

Консервен завод Сторко с нов собственик!

Валбес Фуудс ЕООД е новообразувано дружество, създадено през м. Август 2019 год.

Месец по-късно на 01 септември 2019 г. става собственик на Консервен завод Сторко, като освен материалните активи на предприятието, Валбес Фуудс придоби и търговската марка СТОРКО