Партньори

През 2003 г. компанията постави основите на изграждане на гъвкава дистрибуторска мрежа с покритие на почти всички региони в страната.

Продуктите с ТМ СТОРКО могат да бъдат намерени във всички водещи търговски вериги.

Освен продуктите с ТМ СТОРКО, произвеждаме и продукти с търговски марки на нашите клиенти.