Партньори

Продукти СТОРКО могат да бъдат намерени във всички водещи търговски вериги.

Освен продукти с търговска марка СТОРКО, произвеждаме и продукти, частни марки на големи клиенти, както и част от замразените продукти в марка ВАЛБЕ‘С