Качество


Политиката по качеството на Валбес Фуудс ЕООД, Консервен завод Плевен, в сегашните условия се формира като пазарна стратегия за производство на широк спектър от безопасни храни, като се гарантира постоянно високо качество на произвежданите продукти, съответстващи на клиентските и нормативни изисквания.

Заводът разполага със собствен отдел за технология и контрол на качеството, който на всеки етап от производствения процес упражнява строг контрол върху качеството, спазването на рецептурата и технологията. По време на производствения цикъл се използват технологии, запазващи естествените качества на продуктите.

Като доказателство на всичко до тук изброено е  и притежаваният от компанията Сертификат по IFS. Това е стандарта признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) и се смята като един от най-важните стандарти за безопасност и качество на храните.